MIA/Vamil

MIA/Vamil

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale regelingen en bieden ondernemers belastingvoordeel. U investeert fiscaal voordelig in een milieuvriendelijke techniek als deze staat op de Milieulijst die hoort bij deze fiscale regelingen.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst

De voorwaarden voor deze regelingen zijn:

  • U bent ondernemer in Nederland, en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.
  • Zorg voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw dus niet eerder gebruikt.
  • Het bedrag aan investeringen is minimaal € 2.500.

De Milieulijst kunt u hier vinden: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf

Heeft u interesse in zonnepanelen op uw bedrijf met de MIA/VAMIL ?

Het hele proces van begeleiden van deze subsidie tot de installatie van de panelen nemen wij graag voor onze rekening. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

© 2022 - DN Solar B.V. heeft haar website laten maken door Fervent Digital.