Subsidieregeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties. Dit is onder andere door het installeren van zonnepanelen.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur voor de betreffende maatregel; arbeidskosten en/of montagekosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% van de subsidiabele kosten.  Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met de BTW-plicht van stichtingen.

Hoogte bedraag waar subsidie voor aangevraagd kan worden:

  • Er kan maximaal €125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd.
  • Aanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan €3.000,-, komen niet in aanmerking.

Heeft u interesse in zonnepanelen bij u sportaccommodatie met een EDS subsidie?

Het hele proces van subsidieaanvraag tot de installatie van de panelen nemen wij graag voor onze rekening. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

© 2022 - DN Solar B.V. heeft haar website laten maken door Fervent Digital.